Mobile menu

Кафедра "Кафедра гуманітарної та соціально-економічної підготовки"

Шаргун Т.О.

Завідувач кафедри Шаргун Тетяна Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент. Працює у Львівській філії з 2001 року. З 2001 по 2004 рр. – заступник декана з виховної роботи Львівської філії, з 2005 року – голова профспілкового комітету працівників. Викладає дисципліни "Англійська мова", "Німецька мова", "Психологія". Сфера наукових досліджень: професійна підготовка майбутніх фахівців залізничного транспорту. Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 1 навчального посібника.

Кафедра гуманітарної та соціально-економічної підготовки була створена у 2006 році на базі циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Вищезгаданий цикл утворився внаслідок реорганізації кафедри, яка функціонувала з 1996 року. Історія її становлення тісно пов’язана з діяльністю таких працівників, як доцент Ялинський Б.В., Дмитровська О.І., Вдовичин І.Я., викладачі Піх М.П., Астапова Т.О., Ліпенцева С. І.. З дня заснування до грудня 2014 року кафедру очолював доктор економічних наук, професор, дійсний член Транспортної Академії України Копитко Василь Іванович. З грудня 2014 року кафедру очолює Шаргун Тетяна Олексіївна.

На сьогоднішній день штат науково-педагогічних працівників кафедри складають 2 професора, 4 доцента, 4 старших викладача, 3 асистента. З них 6 штатних працівників та викладачі інших навчальних закладів за сумісництвом. На кафедрі працюють на постійній основі: д. е. н., професор Копитко В. І., к. пед. н., доцент Вознюк О. М., к. е. н. Орловська О. В., к. філос. н. Поцелуйко А. Б., ст. викладач Бернацька Т. М.

Викладачі кафедри проводять активну навчальну, методичну, науково-дослідну та виховну роботу, беруть участь у загальноуніверситетських, Всеукраїнських та Міжнародних конференціях. Науковий потенціал кафедри складається з понад 200 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 5 навчальних посібників.

Викладацький склад кафедри забезпечує високий рівень фахової підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту.

Останнє редагування Четвер, 02 липня 2020 10:05
Детальніше в цій категорії: « Кафедра "Фундаментальних дисциплін"