Mobile menu

Кафедра "Кафедра гуманітарної та соціально-економічної підготовки"

Шаргун Т.О.

Завідувач кафедри Шаргун Тетяна Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор. Працює у Львівській філії з 2001 року. З 2001 по 2004 рр. – заступник декана з виховної роботи Львівської філії, з 2005 року – голова профспілкового комітету працівників. Викладає дисципліни "Англійська мова", "Німецька мова", "Психологія". Сфера наукових досліджень: професійна підготовка майбутніх фахівців залізничного транспорту. Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 1 навчального посібника.

Кафедра гуманітарної та соціально-економічної підготовки була створена у 2006 році на базі циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Вищезгаданий цикл утворився внаслідок реорганізації кафедри, яка функціонувала з 1996 року. Історія її становлення тісно пов’язана з діяльністю таких працівників, як доцент Ялинський Б.В., Дмитровська О.І., Вдовичин І.Я., викладачі Піх М.П., Астапова Т.О., Ліпенцева С. І.. З дня заснування до грудня 2014 року кафедру очолював доктор економічних наук, професор, дійсний член Транспортної Академії України Копитко Василь Іванович. З грудня 2014 року кафедру очолює Шаргун Тетяна Олексіївна.

На сьогоднішній день штат науково-педагогічних працівників кафедри складають 2 професора, 4 доцента, 4 старших викладача, 3 асистента. З них 6 штатних працівників та викладачі інших навчальних закладів за сумісництвом. На кафедрі працюють на постійній основі: д. е. н., к. пед. н., доцент Вознюк О. М., к. е. н. Орловська О. В., к. філос. н. Поцелуйко А. Б., ст. викладач Бернацька Т. М.

Викладачі кафедри проводять активну навчальну, методичну, науково-дослідну та виховну роботу, беруть участь у загальноуніверситетських, Всеукраїнських та Міжнародних конференціях. Науковий потенціал кафедри складається з понад 200 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 5 навчальних посібників.

Викладацький склад кафедри забезпечує високий рівень фахової підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту.

Останнє редагування Понеділок, 15 березня 2021 14:05
Детальніше в цій категорії: « Кафедра "Фундаментальних дисциплін"