Mobile menu
https://secure.gravatar.com/avatar/b15ae99515d7f22b65b65e12781cc929?s=100&default=http%3A%2F%2Flf.diit.edu.ua%2Fcomponents%2Fcom_k2%2Fimages%2Fplaceholder%2Fuser.png

Super User

01 бер.

Звіт про діяльність Львівської філії ДНУЗТ у 2017-2018 н.р. - завантажити

Звіт про діяльність Львівської філії ДНУЗТ у 2016-2017 н.р. - завантажити

Сертифікати про акредитацію

08 трав.

Графік навчального процесу
для студентів Львівської філії Дніпровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
(заочна форма навчання)
на 2018/2019 навчальний рік 

 

Осіння настановча сесія 

2 курс 19.09.18 ср.- 24.09.18 пн.  6 днів
 3 курс   20.09.18 чт. - 28.09.18 пт.
 9 днів
1 курс (т_в)  24.09.18 пн. - 02.10.18 вт.
 9 днів
4 курс, 2 курс (т_в)   03.10.18 ср.- 09.10.18 вт.  7 днів
5 курс, 3 курс (т_в) 10.10.18 ср. - 19.10.18 пт. 10 днів
1 курс 12.10.18 пт. - 18.10.18 чт. 7 днів

 

Літня екзаменаційна сесія

2 курс 13.05.19 пн. - 21.05.19 вт.  9 днів завантажити розклад
3 курс 16.05. 19 чт.- 28.05.19 вт.
 13 днів завантажити розклад
1 курс (т_в) 16.05.19 чт. - 27.05.19 пн. 
12 днів завантажити розклад
4 курс, 2 курс (т_в) 22.05.19 ср. - 03.06.19 вт.  13 днів завантажити розклад
5 курс, 3 курс (т_в)  27.05.19 пн. - 05.06.19 ср.   10 днів завантажити розклад
1 курс 06.06.19 чт. - 14.06.19 пт. 9 днів
завантажити розклад

13 лист.

План і звіт роботи кафедри 2018-06-14
Читати далі...

Положення про заочно-дистанційне навчання
Читати далі...

Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання
Читати далі...

Положення про організацію освітнього процесу в університеті 2017-09-13
Читати далі...

Графік навчального процесу на 2017/2018 навч.рік (денна форма навчання)
Читати далі...

Строки виконання магістерської роботи 2017/2018 н.р.
Читати далі...

Норми часу 2018
Читати далі...

Документи про вищу освіту ДНУЗТ
Читати далі...

Індивідуальний план роботи викладача
Читати далі...

Система оцінювання знань 2014-08-15
Читати далі...

Положення про паспорт кафедри 2015-04-08
Читати далі...

Положення про лекцію 2015-06-23
Читати далі...

Практична підготовка студентів 2015-04-08
Читати далі...

Загальні вимоги до дипломних проектів (робіт) 2015-04-08
Читати далі...

Вимоги до організаційного та методичного забезпечення навчальних занять практичного призначення 2015-04-08
Читати далі...

Положення про організацію та проведення контрольних заходів з оцінювання рівня залишкових знань студентів
Читати далі...

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів 2015-04-08
Читати далі...

Положення про навчально-виробничий загін студентів університету» 2015-04-08
Читати далі...

Положення «Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти» 2015-11-16
Читати далі...

Додаток до положення "Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти" 2016-05-04
Читати далі...

Тимчасове положення про дистанційний курс навчальної дисципліни ч. 1 Лекція. Практичне заняття 2014-12-17
Читати далі...

Положення про експертизу дистанційного курсу 2016-05-20
Читати далі...

Порядок проходження атестації 2017-04-18 для визначення здобутих кваліфікацій, результатів та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року
Читати далі...

Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Порядок процедури та оформлення документів 2017-02-22
Читати далі...

Положення про атестацію педагогічних працівників 2016-03-23
Читати далі...

Положення про семінар «Організація навчального процесу, основи педагогіки та психології вищої школи» 2015-04-08
Читати далі...

Положення про порядок підготовки та видання навчальної літератури 2015-03-31
Читати далі...

Наказ на зарахування на ОС Бакалавр на основі ПЗСО, денна форма, бюджет (Львівська філія університету) (№ 468 ст від 07.08.2018 р.) - завантажити

Наказ на зарахування на ОС Бакалавр на основі ОКР Молодший спеціаліст, денна форма, бюджет (Львівська філія університету) (№ 469 ст від 07.08.2018 р.) - завантажити

Наказ на зарахування на ОС Бакалавр на основі ОКР Молодший спеціаліст, денна форма, контракт (Львівська філія університету) (№ 477 ст від 10.08.2018 р.)  - завантажити

Наказ на зарахування на ОС Бакалавр на основі ОКР Молодший спеціаліст, заочна форма, контракт (Львівська філія університету) (№ 478 ст від 10.08.2018 р.) - завантажити

Наказ на зарахування на ОС Бакалавр на основі ПЗСО, денна форма, контракт (Львівська філія університету) (№ 479 ст від 10.08.2018 р.) - завантажити

Наказ на зарахування на ОС Бакалавр на основі ПЗСО, заочна форма, контракт (Львівська філія університету) (№ 480 ст від 10.08.2018 р.) - завантажити

 

Списки рекомендованих вступників на навчання для здобуття ОC «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст», денна форма. - Завантажити

20 квіт.

Висновки експертної комісії за напрямом 6.070101 "Транспортні технології" - Завантажити

Висновки експертної комісії за напрямом 6.070105 "Рухомий склад залізниць" - Завантажити

03 бер.

 Розклад занять (2 Семестр)

 Курс

Розклад

 1 курс  Відкрити
 2 курс  Відкрити
 3 курс  Відкрити
 4 курс  Відкрити
02 січ.

Перелік кафедр і характеристика складу науково-педагогічних працівників Львівської філії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
(станом на 01.09.2017 р)

Назва кафедри

НПП,
всього

З них працюють

на постійній основі

сумісники

Разом

у тому числі

Разом

У тому числі

доктори наук, професори

канд. наук, доценти

без наук. ступенів і вчених звань

доктори наук,
професори

канд. наук, доценти

б/с,
б/з

Гуманітарної та соціально-економічної підготовки

10

5

1

4

-

5

1

-

4

Фундаментальних дисциплін

10

5

0

4

1

5

1

3

1

Транспортних технологій

11

5

1

3

1

6

-

2

4

Рухомого складу і колії

15

8

1

6

1

7

-

4

3

Разом по філії

46

23

3

17

3

23

2

9

12

02 січ.

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Найменування приміщення

Площа приміщень (кв. метрів)

усього

у тому числі

власних

орендованих

зданих в оренду

1

Навчальні приміщення, усього у тому числі:

8 654,9

4 686,3

3 968,6

приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо)

5 657,1

2 859,5

2 797,6

комп’ютерні лабораторії

201,4

201,4

спортивні зали

650

650

2

Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників

272

272

3

Службові приміщення

469,3

469,3

4

Бібліотека
у тому числі читальні зали

214,2

214,2

5

Гуртожитки

1461.7

1461.7

6

Їдальні, буфети

7

Профілакторії, бази відпочинку

8

Медичні пункти

13,5

13,5

9

Інші

 

Інформація про соціальну інфраструктуру

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури
(показника, нормативу)

Кількість

Площа (кв. метрів)

1

Гуртожитки для студентів

2

1461.7

2

Житлова площа на одного студента у гуртожитку

201

7.3

3

Їдальні та буфети

4

Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах

5

Актові зали

1

168,1

6

Спортивні зали

1

650

7

Плавальні басейни

8

Інші спортивні споруди:
стадіони
спортивні майданчики
корти
тощо

9

Студентський палац (клуб)

10

Інші

 

Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan enrolls students for getting Bachelor’s and Master’s degrees, on the basis of secondary education and Bachelor's degree. Colleges of the University provide training to obtain an Associate's degree (Junior specialist) on the basis of the basic secondary education (nine years of study).

The center of work with foreign students offers foreign students to take a preparatory course. Within one year, foreign citizens are studying Russian language and Natural sciences, such as Mathematics, Physics, Chemistry, Drawing and others. After studying at the preparatory course, foreign students continue their studies in the chosen specialty and graduate from Baccalaureate, Master’s, Post Graduate school.

The List of the specialties for training of foreign students at the
Lviv branch of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after acadenician V. Lazaryan (Lviv)
Education level «Bachelor»

Code and Branch of knowledge  Code and specialty Licensed amount of students
 intramural (full time department) extramural 
 27 Transport  273 Railway Transport 50 40
 275.02 Transport Technologies of Railway Transport 25 25

The cost of training of foreign citizens at the University (in all departments) is:

 • Preparatory Department for Foreigners – US $ 1,200 for one year of study;
 • Bachelor – US $ 2000 per a year of study;
 • Master – US $ 2000 per a year of study;

Study in Ukraine

 • Foreign students who have full secondary education are enrolled for the first course.
 • Foreigners are enrolled to the university on the results of interviews in mathematics, physics, Russian language.
 • The term of carrying out the interview is set by the Admission Committee.
 • Submission of documents for foreign citizens is held since July 11, 2019 till November 1, 2019. The acceptance of documents to the Preparatory Department is held during the entire year.

Foreign citizens to the Faculty of humanities education and the work with foreign students submit the following documents:

 • a form of the established sample;
 • a copy of the document on education and the obtained marks in academic disciplines (with the document on higher education which should be nostrificated by the Ministry of Education of Ukraine);
 • a document on the absence of HIV infection;
 • a medical certificate on the health status and the inquiry about the absence of disease tuberculosis, certified by an official health authority of the country of which the foreigner has arrived, and issued no later than two months before departure to study in Ukraine;
 • an insurance policy on the provision of emergency medical assistance;
 • a copy of birth certificate;
 • 6 photographs in the size 4x6 cm;
 • a return ticket with an open date of returning home for up to one year.

  All the documents must be translated into Russian and certified in accordance with the law of the issuing country.

  Nostrification (recognition) of foreign documents on education is carried out at the request of a citizen; the request should be submitted to the Ministry of Education and Science of Ukraine.

  Attached to the application:

 • the original and a copy of the document on education;
 • the original and a copy of the application to the document on education, which provides information about the form and timing of the training, the system of assessment, a list of educational disciplines (subjects), total (weekly) amount of classroom and individual hours, the number of semesters, study weeks, practice, term and final works, annotations of programs on professionally oriented disciplines; other components of the educational process;
 • a document of the state central governing body of education of the country about the recognition (accreditation) of the institution and its curriculum (plan) by the state authorities of the country that own the school, and the countries on the territory of which the educational activities of the institution is implemented;
 • a document of the state central governing body of education of the country about the rights (academic and professional) that are provided to the owner of the document by the bodies of state power of the country that owns the institution and that issued the document;
 • copies of certificates about previous education;
 • a petition from the institution where you plan to continue your education;
 • a document which confirms the identity of the applicant;
 • a document confirming the payment of the recognition procedure.

  The document, which confirms the identity, and the originals of foreign documents about education after the acceptance of the application for recognition are returned to the applicant.

  The documents about education and other foreign documents that are submitted by the applicant are legalized and translated into the Ukrainian language in accordance with the legislation of Ukraine.

  Without legalization (with testifying the correctness of copies and the translation by the notary of Ukraine) documents are accepted in the cases provided by the law and international treaties of Ukraine.

Contacts
University Admissions Commission:
  79052 Ukraine, Lviv,
  12a  I.Blazhkevych Str., Room 406
  Phone: +380 32 267 04 86; +380 32 267 15 61
  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

«ПочатокПопередня12345НаступнаКінець»
Сторінка 1 із 5