Mobile menu
https://secure.gravatar.com/avatar/b15ae99515d7f22b65b65e12781cc929?s=100&default=http%3A%2F%2Flf.diit.edu.ua%2Fcomponents%2Fcom_k2%2Fimages%2Fplaceholder%2Fuser.png

Super User

11 лип.
Kovachuk

Кандидат технічних наук, доцент. У 2010 р. закінчив Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та здобув кваліфікацію магістра із залізниць та залізничної техніки. З 2011 до 2014 рр. навчався в аспірантурі Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» без переривання трудової діяльності.

У 2014 р. захистив кандидатську дисертацію у Державному підприємстві «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» на тему: «Визначення температурних напружень та деформацій у мостових конструкціях» і отримав науковий ступень кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди».

 У 2016 р. приймав участь у конкурсі міжнародних грантових проектів: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS H2020-MSCA-IF-2016 та SoMoPro-3-IF-2016 та конкурсі молодих вчених, що проходили у рамках програми HORIZONT 2020. З 2018 р. по 2019 р. проходив наукове стажування у Дрезденському технічному університеті (м. Дрезден, Німеччина) на кафедрі проєктування пристрої верхньої будови залізничної колії на тему: експериментальні методи дослідження напружено-деформованого стану баласту залізничної колії із одночасним вимірюванням ступеню ущільнення баласту імпульсним методом. З 2018 року займає посаду директора науково-дослідного інституту ризиків та безпеки на транспорті Львівської філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна на громадських засадах. У 2019 р. отримав вчене звання доцента по кафедрі рухомого складу і колії.

У 2019 р. виграв премію міського голови м. Львова за програмою «Львів науковий». Є автором біля ста наукових та методичних праць, що опубліковані у спеціалізованих фахових виданнях України та наукових періодичних виданнях іноземних держав. Має 12 патентів на винаходи та корисні моделі, 3 монографії та 1 підручник. Опублікував 32 наукові праці у наукометричній базі даних Scopus та 6 наукових праць у наукометричній базі даних Web of Science. Індекс Гірша згідно бази даних Scopus становить h=8, а згідно бази даних Web of Science h=2. Основний напрям наукової діяльності – розробка методів оцінювання та підвищення несучої здатності транспортних споруд (малих мостів та водопропускних труб) із металевих гофрованих конструкцій та впровадження інноваційних технологій для підвищення життєвого циклу хрестовин стрілочних переводів залізниць та транспортних споруд.

Ковальчук Віталій Володимирович
Кандидат технічних наук, доцент
 
   
+38(032)267-04-86  
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
Scopus link  
WoS Link  

09 лип.
Kravets

Асистент кафедри “Рухомий склад і колія” Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, аспірант кафедри “Мости і тунелі” Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Закінчив з відзнакою Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (факультет “Організація будівництва доріг та експлуатація колії” 2017 р.) здобув кваліфікацію інженер-будівельник (Залізничні споруди та колійне господарство). Є автором 7 наукових праць, що опубліковані у спеціалізованих фахових виданнях України.

Основний напрям наукової діяльності – дослідження роботи земляного полотна його діагностика та підвищення несучої здатності.

Кравець Іван Богданович
Асистент кафедри “Рухомий склад і колія”
 
   
+38(032)267-04-86  
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
Scopus link  
WoS Link  

09 лип.
No Foto Men

Доцент кафедри «Рухомий склад і колія» Львівської філії ДНУЗТу, вчений ступінь – доктор технічних наук (2016), стаж роботи в ДНУЗТу – 9 років.

Коло наукових інтересів: знеміцнення та руйнування функціонально- градієнтних матеріалів; використання ресурсозберігаючих технологій для підвищення довговічності трибосистем; математичне моделювання процесів технологічного відновлення деталей рухомого складу.

Кузін Микола Олегович
Доктор технічних наук, доцент
 
   
+38(032)267-04-86  
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
Scopus link  
Orcid  

09 лип.
Kuzyshyn

Старший викладач кафедри РС і колія, вчений ступінь – доктор філософії зі спеціальності 273 – залізничний транспорт (рік затвердження – 2019 р.), тема дисертації – «Удосконалення методів визначення основних динамічних показників моторвагонного рухомого складу на стадії проектування», стаж роботи у Львівській філії ДНУЗТ – 3 роки.

Коло наукових інтересів: взаємодія рухомого складу і рейкової колії, теоретичні й експериментальні дослідження динаміки рейкових екіпажів, моделювання динамічної поведінки рейкових екіпажів, судова експертиза, експлуатація локомотивів.

Підвищення кваліфікації: свідоцтво №378 від 23.11.2018 р. видане ЕКК Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, спеціальність 10.12 «Дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту»; 12.09.2019 року захист дисертаційної роботи «Удосконалення методів визначення основних динамічних показників моторвагонного рухомого складу на стадії проектування» на здобуття степеня доктора філософії з галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт».

Кузишин Андрій Ярославович
Доктор філософії, старший викладач
 
   
+38(098)116-99-47  
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
Scopus link  
WoS Link  

09 лип.
Nabochenko

Доцент кафедри «Рухомий склад і колія», науковий ступінь – кандидат технічних наук (рік затвердження – 2013 р.), тема дисертації – «Підвищення ефективності роботи щебеневого баластного шару залізничної колії», вчене звання – доцент (рік затвердження – 2019 р.), стаж роботи у ДНУЗТ – 15 років, в т.ч. у Львівській філії ДНУЗТ – 13 років.

Коло наукових інтересів: дослідження геометрії залізничної колії, діагностика стану стрілочних переводів шляхом інерційних вимірів із колії, моделювання роботи баластного шару залізничної колії, безпека руху, утримання та ремонт колії.

Підвищення кваліфікації: закордонне стажування, тривалістю 90 годин з 25.09.2017р. по 20.10.2017р. у Дрезденському Технічному Університеті (м. Дрезден, Німеччина) на кафедрі проектування пристроїв верхньої будови залізничної колії (сертифікат від 06.05.2019 року). Тема стажування: «Статистичні методи діагностики та прогнозування технічного стану хрестовин стрілочних переводів на основі моніторингу системами інерційних вимірів із колії» («Statistical methods for common crossing diagnostics and prediction by track-side inertial measurement systems»).

Набоченко Ольга Сергіївна
Кандидат технічних наук, доцент
 
   
+38(032)267-04-86  
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
Scopus link  
WoS Link  

09 лип.
Tereschak

Доцент кафедри «Рухомий склад і колія» вчений ступінь – кандидат технічних наук , б/з (рік затвердження – 2012 р.), тема дисертації «Поліпшення техніко-експлуатаційних характеристик ходових частин рухомого складу для міжнародних перевезень», б/з. Стаж роботи на філії - 19 років.

Коло наукових інтересів: міцнісні розрахунки рухомого складу аналітичним та чисельними способами, інтермодальні та інтероперабельні перевезення вантажів та пасажирів, підвищення надійності та довговічності рухомого складу надійність, технічна діагностика рухомого складу, проектування та застосування новітніх технологій при виготовленні конструкцій рухомого складу та його утримання й ремонту.
Фахівець в галузі неруйнівного контролю з відповідними сертифікатами міжнародного взірця по магнітному, ультразвуковому, візуальному та тепловізійному видах контролю.

Підвищення кваліфікації: вересень 2017 року пройшов тренінг на практичному семінарі « Енергетичний аудит будівель» та отримав відповідний сертифікат від 28.09.2017р. відповідно до ЄРДПО 39560349; курс підвищення кваліфікації за програмою тепловізійне обстеження у обсязі 4 кредити ЄКТС з 16.12.2019 по 28.12.2019 р.р. №ЦПК01116130/1082-19 у навчально-науковому центру розвитку професійної освіти при ДНУЗТ.
Є постійним членом Українського товариства з неруйнівного контролю та технічної діагностики (сертифікований спеціаліст ДСТУ EN ISO 9712. Підвищував кваліфікацію у вересні - жовтні 2018 року і у листопаді отримав сертифікат http://www.usndt.com.ua/documents/Sertifik_Reestr_ISO9712_.xls

Терещак Юрій Володимирович
Кандидат технічних наук, доцент
 
   
+38(067)902-45-99  
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
Scopus link  
WoS Link  

09 лип.
DzusV

Доцент кафедри «Рухомий склад і колія» науковий ступінь - кандидат технічних наук вчене звання - доцент. Загальний педагогічний стаж роботи у вищих закладах освіти складає 35 роки, а у Львівській філії ДНУЗТу більше 23 (з 1997 по 2001 рік за сумісництвом, а з 2001 року по теперішній час  як штатний працівник). Викладає дисципліни: Загальний курс залізниць; Безпека руху та правила технічної експлуатації залізниць; Теорія локомотивної тяги;  Організація та планування виробництва; Сертифікація систем та підсистем за нормами безпеки на залізничному транспорті. 

Основний напрям наукової діяльності – підвищення безпеки на залізничному транспорті, проведення експертних досліджень транспортних пригод на залізничному транспорті

Автор більше 35 наукових праць: 1 – навчальний посібник, 1 – патент на винахід, 14 – тез конференцій та 19 – наукових статей.

Джус Володимир Степанович
Кандидат технічних наук, доцент
 
   
+38(032)267-99-74  
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
Scopus link  
WoS Link  

09 лип.
Bolgelaskiy

Директор Львівської філії, доцент кафедри РС і колія (за сумісництвом), вчений ступінь – кандидат технічних наук (рік затвердження – 2007 р.), тема дисертації – «Удосконалення нормування витрати дизельного палива маневровими тепловозами», вчене звання – доцент (рік затвердження – 2012 р.), стаж роботи у Львівській філії ДНУЗТ – 21 рік.

Коло наукових інтересів: безпека руху, ризики на залізничному транспорті, інтероперабельність, судова експертиза, нормування палива, тягові розрахунки, експлуатація локомотивів.

Підвищення кваліфікації: International Educational Seminar for Youth,11.04.2017-15.04.2017, Warsaw, Poland (сертифікат №2017-13-20 від 15.04.2017 р.), Universite Polytechnique Hauts-de-France (13.01.2020 - 23.01.2020)

Болжеларський Ярослав Володимирович
Директор Львівської філії, кандидат технічних наук, доцент
 
   
+38(050)678-15-03  
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
Scopus link  
WoS Link  

09 лип.
Miljanych

Кандидат технічних наук, доцент кафедри «Рухомий склад і колія» Львівської філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. ак. В.Лазаряна. Стаж роботи на філії – 23 роки.
У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію, за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту на тему «Удосконалення технології очищення котлів вагонів-цистерн при підготовці їх до ремонту».

Коло наукових інтересів: ремонт та ресурсозбереження вантажних вагонів.

Мілянич Андрій Романович
Кандидат технічних наук, доцент
 
   
+38(067)747-46-46  
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
Orcid link  
WoS Link  

«ПочатокПопередня12345678НаступнаКінець»
Сторінка 1 із 8