Mobile menu
Вибіркові дисципліни

Вибіркові дисципліни (4)

Тут можна ознайомитися з переліком дисциплін та силабусами

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета

Залізничні споруди та колійне господарство (на базі ПЗСО)
№ пакета Курс/ семестр Шифр дисципліни Назва дисципліни Кредит ЄКТС Форма підсумкового контролю Кафедра
 1  2 (1)  Цикл загальної підготовки  Вища математика (спеціальні розділи) залік   ФД
 Вища математика (теорія ймовірностей та математична статистика)
 Диференціальні рівняння в задачах динаміки і стійкості
 2 2 (1)
2 (2)
Цикл загальної підготовки   Опір матеріалів  9  залік
екзамен
ФД 
 Інженерна механіка
 Технічна механіка
 3 2 (2)   Цикл загальної підготовки  Основи екології та безпека життєдіяльності  залік ФД 
 Безпека діяльності та екологія на підприємствах промислового транспорту
 Екологічний менеджмент галузі
 4  2 (1)  Цикл професійної підготовки  Безпека руху та ПТЕ залізниць  екзамен  РС і К
 Безпека руху та дослідження транспортних пригод
 Нормативна документація та заходи з забезпеченням безпеки руху в колійному господарстві
 5  3 (2) Цикл загальної підготовки   Основи охорони праці на магістральному транспорті  3 екзамен  ФД 
 Основи охорони праці на промисловому транспорті 
 Основи охорони праці в підрозділах залізничного  транспорту
 6  3 (1) Цикл професійної підготовки   Взаємозаміна, стандартизація та технічні вимірювання залік  РС і К 
 Метрологія
 Метрологія і повірка засобів вимірювання
 7 3 (2)  Цикл професійної підготовки   Будівлі та будівельні конструкції  залік РС і К 
 Будівельні конструкції
 Будівлі на залізничному транспорті
 8  3 (1) Цикл професійної підготовки    Будова та експлуатація штучних споруд залізниць екзамен  РС і К 
 Мости на залізничному транспорті
 Тунелі на залізничному транспорті
 9 3 (2)  Цикл професійної підготовки    Система автоматизованого проектування  доріг  5  залік  РС і К
 Інформаційні технології в колійному господарстві
 Комп’ютерні технології в проектуванні тунелів та мостів на залізницях
 10 3 (2)  Цикл професійної підготовки    Виробнича практика (експлуатація)  3 залк  РС і К 
 Виробнича практика (ремонт)
 Виробнича практика(залізниці вузької колії)
 11 4 (1)  Цикл професійної підготовки  Економіка галузі залік   ГСЕП
 Основи економіки
 Основи ринкової економіки
12  4 (2)  Цикл професійної підготовки   Надійність та технічна діагностика  5 екзамен   РС і К
 Експлуатаційна надійність залізничної колії
 Управління ризиками на підприємствах колійного господарства 
13 4 (1)  Цикл професійної підготовки  Організація та планування виробництва  7  екзамен РС і К 
 Управління, організація та планування тунельним виробництвом на залізничному транспорті
 Технологія ремонту та відновлення інженерних споруд на транспорті
14   4 (2) Цикл професійної підготовки   АСУ в колійному господарстві  3  залік РС і К 
 АСУ та математичні методи в інженерних задачах
 Управління колійним господарством
Залізничні споруди та колійне господарство (на базі OC "молодший спеціаліст")
№ пакета Курс/ семестр Шифр дисципліни Назва дисципліни Кредит ЄКТС Форма підсумкового контролю Кафедра
 1 1 (1)  Цикл професійної підготовки   Безпека руху та ПТЕ залізниць екзамен  РС і К 
 Безпека руху та дослідження транспортних пригод
 Нормативна документація та заходи з забезпеченням безпеки руху в колійному господарстві
 2 2 (2)  Цикл загальної підготовки   Геологічно-геодезична практика  4  залік  РС і К
 Геологічно-геодезична практика на магістральному транспорті
 Геологічно-геодезична практика на промисловому транспорті
 3 2 (1)
2 (2) 
 Цикл загальної підготовки  Опір матеріалів  залік
екзамен
ФД 
 Інженерна механіка
 Технічна механіка
 4  2 (1)  Цикл загальної підготовки  Вища математика (спеціальні розділи) залік   ФД
 Вища математика (теорія ймовірностей та математична статистика)
 Диференціальні рівняння в задачах динаміки і стійкості
 5 3 (1)  Цикл професійної підготовки   Будівлі та будівельні конструкції залік  РС і К 
 Будівельні конструкції
 Будівлі на залізничному транспорті
 6  3 (2)  Цикл професійної підготовки  Надійність та технічна діагностика  екзамен РС і К 
 Експлуатаційна надійність залізничної колії
 Управління ризиками на підприємствах колійного господарства
 7  3 (1) Цикл професійної підготовки   Організація та планування виробництва  7  екзамен  РС і К 
 Управління, організація та планування тунельним виробництвом на залізничному транспорті
 Технологія ремонту та відновлення інженерних споруд на транспорті
 8  3 (1) Цикл професійної підготовки   Будова та експлуатація штучних споруд залізниць  4  екзамен   РС і К
 Мости на залізничному транспорті
 Тунелі на залізничному транспорті
 9 3 (2)  Цикл професійної підготовки   АСУ в колійному господарстві залік  РС і К 
 АСУ та математичні методи в інженерних задачах
 Управління колійним господарством
 10 3 (1)   Цикл професійної підготовки  Система автоматизованого проектування  доріг  залік РС і К 
 Інформаційні технології в колійному господарстві
 Комп’ютерні технології в проектуванні тунелів та мостів на залізницях

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета

Локомотиви та локомотивне  господарство (на базі ПЗСО)
№ пакета Курс/ семестр Шифр дисципліни Назва дисципліни Кредит ЄКТС Форма підсумкового контролю Кафедра
 1  2 (1) Цикл загальної підготовки   Вища математика (спеціальні розділи)  4 залік  ФД 
 Вища математика (теорія ймовірностей та математична статистика)
 Диференціальні рівняння в задачах динаміки і стійкості
 2  2 (1)
2 (2)
 Цикл загальної підготовки  Опір матеріалів  9 залік
екзамен 
 ФД
 Інженерна механіка
 Технічна механіка
 3  2 (2) Цикл загальної підготовки   Основи екології та безпека життєдіяльності залік  ФД 
 Безпека діяльності та екологія на підприємствах промислового транспорту
 Екологічний менеджмент галузі
 4  2 (2)  Цикл професійної підготовки  ПТЕ та безпека руху  3 залік   РС і К
 ПТЕ та безпека руху промислового транспорту
 Транспортна безпека та розслідування аварій
 5 3 (2)   Цикл загальної підготовки   Основи охорони праці на магістральному транспорті екзамен ФД 
 Основи охорони праці на промисловому транспорті 
 Основи охорони праці в підрозділах залізничного  транспорту
 6 3 (1)   Цикл професійної підготовки  Надійність та технічна діагностика  4 екзамен  РС і К 
 Експлуатаційна надійність рухомого складу
 Управління ресурсом залізничної колії
 7  3 (2)  Цикл професійної підготовки  Тягові електричні машини та перетворювачі магістрального транспорту екзамен   ТТ 
 Тягові електричні машини та перетворювачі промислового транспорту
 Електричні машини рухомого складу
 8  3 (2)
4 (1)
 Цикл професійної підготовки  Електричне обладнання локомотивів магістрального транспорту  6 залік
екзамен 
РС і К 
 Електричне обладнання локомотивів промислового транспорту
 Експлуатація та обслуговування електричного обладнання рухомого складу
 9 3 (2)    Цикл професійної підготовки  САПР у локомотивному господарстві  9  залік РС і К 
 Автоматизація конструкторської та технологічної підготовки виробництва
 Основи САПР в локомотивобудуванні
 10  3 (2)  Цикл професійної підготовки   Виробнича практика (магістральний транспорт)  4  залік  РС і К
 Виробнича практика (промисловий транспорт)
 Виробнича практика(інформаційні центри регіональних філій)
 11 4 (2)   Цикл професійної підготовки  Організацій та планування виробництва  5 екзамен  РС і К 
 Організацій та планування ремонту рухомого складу в умовах промислових підприємств
 Основи логістики та організація планування ремонту рухомого складу залізниць
12   4 (2) Цикл професійної підготовки   Теорія локомотивної тяги магістрального транспорту  4 екзман  РС і К 
 Теорія локомотивної тяги промислового транспорту 
 Теорія локомотивної тяги при розслідуванні залізнично-транспортних пригод
13  4 (2) Цикл професійної підготовки   Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство магістрального транспорту  4 екзман  РС і К 
 Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство промислового транспорту
 Системи менеджменту якості в локомотивному господарстві
Локомотиви та локомотивне  господарство (на базі OC "молодший спеціаліст")
№ пакета Курс/ семестр Шифр дисципліни Назва дисципліни Кредит ЄКТС Форма підсумкового контролю Кафедра
 1 2 (2)   Цикл  загальної підготовки  Виробнича практика  (магістральний транспорт) залік  РС і К 
 Виробнича практика  (промисловий транспорт)
 Виробнича практика (інформаційні центри регіональних філій)
 2 2 (1)
2 (2)
 Цикл  загальної підготовки  Опір матеріалів  9 залік
екзамен 
 ФД
 Інженерна механіка
 Технічна механіка
 3 2 (1)   Цикл  загальної підготовки  Вища математика (спеціальні розділи)  4 залік   ФД
 Вища математика (теорія ймовірностей та математична статистика)
 Диференціальні рівняння в задачах динаміки і стійкості
 4 2 (1)  Цикл професійної підготовки   Надійність та технічна діагностика залік   РС і К
 Експлуатаційна надійність рухомого складу
 Управління ресурсом залізничної техніки
 5 2 (2)   Цикл професійної підготовки  ПТЕ та безпека руху залік  РС і К 
 ПТЕ та безпека руху промислового транспорту
 Транспортна безпека та розслідування аварій
 6  2 (2)  Цикл професійної підготовки  Тягові електричні машини та перетворювачі магістрального транспорту 4 залік   ТТ
 Тягові електричні машини та перетворювачі промислового транспорту
 Електричні машини рухомого складу
 7  2 (2)  Цикл професійної підготовки  САПР у локомотивному господарстві  9 залік   РС І К
 Автоматизація конструкторської та технологічної підготовки виробництва
 Основи САПР в локомотивобудуванні
 8 3 (1)   Цикл професійної підготовки  Електричне обладнання локомотивів магістрального транспорту екзамен   РС і К
 Електричне обладнання локомотивів промислового транспорту
 Експлуатація та обслуговування електричного обладнання рухомого складу
 9  3 (2) Цикл професійної підготовки   Теорія локомотивної тяги магістрального транспорту  екзамен  РС і К 
 Теорія локомотивної тяги промислового транспорту 
 Теорія локомотивної тяги при розслідуванні залізнично-транспортних пригод
 10 3 (2)  Цикл професійної підготовки   Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство магістрального транспорту  екзамен  РС і К 
 Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство промислового транспорту
 Системи менеджменту якості в локомотивному господарстві
 11 3 (2)   Цикл професійної підготовки  Організацій та планування виробництва екзамен   РС і К 
 Організацій та планування ремонту рухомого складу в умовах промислових підприємств
 Основи логістики та організація планування ремонту рухомого складу залізниць

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета

Вагони та вагонне господарство (на базі ПЗСО)
№ пакета Курс/ семестр Шифр дисципліни Назва дисципліни Кредит ЄКТС Форма підсумкового контролю Кафедра
 1  2 (1)  Цикл загальної підготовки  Вища математика (спеціальні розділи)  залік ФД 
 Вища математика (теорія ймовірностей та математична статистика)
 Диференціальні рівняння в задачах динаміки і стійкості
 2 2 (1)
2 (2) 
Цикл загальної підготовки   Опір матеріалів  9 залік
екзамен 
 ФД
 Інженерна механіка
 Технічна механіка
 3 2 (2)  Цикл загальної підготовки   Основи екології та безпека життєдіяльності  4  залік ФД 
 Безпека діяльності та екологія на підприємствах промислового транспорту
 Екологічний менеджмент галузі
 4  3 (2)  Цикл загальної підготовки   Основи охорони праці на магістральному транспорті  3 екзамен ФД 
 Основи охорони праці на промисловому транспорті 
 Основи охорони праці в підрозділах залізничного  транспорту
 5 3 (1)  Цикл професійної підготовки  Будівельна механіка рухомого складу залізниць  залік ФД
РС і К 
 Автоматизовані системи при проектуванні та виготовленні вагонів
 Аеродинаміка рухомого складу
 6  3 (2)  Цикл професійної підготовки  Методи та засоби неруйнівного контролю  5  залік РС і К
 Основи автоматизації та механізації виробничих процесів при ремонті вагонів
 АСУ та нормативна документація в вагонному господарстві
 7  3 (1)  Цикл професійної підготовки  Надійність та технічна діагностика  екзамен ТТ 
 Експлуатаційна надійність рухомого складу
 Інформаційні технології та статистика в вагонному господарстві
 8 3 (2)   Цикл професійної підготовки  Електричні машини та перетворювачі в системах рухомого складу  4 залік  РС і К
 Проектування сучасних вагонів
 Ресурсозберігаючі технології
 9 3 (2)   Цикл професійної підготовки  Виробнича практика  у пасажирських вагонних депо 4 залік  РС і К
 Виробнича практика  у вантажних вагонних депо
 Виробнича практика на заводах по ремонту залізничної колії
 10  4 (1)  Цикл професійної підготовки  Гальма рухомого складу  7  екзамен  РС і К
 Безпека руху та автоматичні гальма рухомого складу
 Автогальма рухомого складу: конструкція, розрахунок та експлуатація
 11  4 (2)  Цикл професійної підготовки  Математичні методи та моделі в спеціальних задачах механіки вагонів 3 залік РС і К
 Інноваційний рухомий склад
 Високошвидкісний рухомий склад: конструкція та особливості експлуатації
12   4 (1)
4 (2)
 Цикл професійної підготовки  Установки кондиціювання повітря і холодильні машини вагонів 9 залік
екзамен 
 РС і К
 Холодильне обладнання рухомого складу
 Енергохолодильні системи вагонів : їх ремонт та технічне обслуговування
Вагони та вагонне господарство (на базі OC "молодший спеціаліст")
№ пакета Курс/ семестр Шифр дисципліни Назва дисципліни Кредит ЄКТС Форма підсумкового контролю Кафедра
 1  2 (2)  Цикл загальної підготовки  Виробнича практика  у пасажирських вагонних депо  4 залік  РС і К 
 Виробнича практика  у вантажних вагонних депо
 Виробнича практика на заводах по ремонту залізничної колії
 2  2 (1)
2 (2)
 Цикл загальної підготовки  Опір матеріалів  9 залік
екзамен 
ФД 
 Інженерна механіка
 Технічна механіка
 3  2 (1) Цикл загальної підготовки   Вища математика (спеціальні розділи) залік  ФД 
 Вища математика (теорія ймовірностей та математична статистика)
 Диференціальні рівняння в задачах динаміки і стійкості
 4  2 (1)  Цикл загальної підготовки  Будівельна механіка рухомого складу залізниць залік   ФД
РС і К
 Автоматизовані системи при проектуванні та виготовленні вагонів
 Аеродинаміка рухомого складу
 5 2 (2)  Цикл професійної підготовки   Методи та засоби неруйнівного контролю 5 залік   РС і К
 Основи автоматизації та механізації виробничих процесів при ремонті вагонів
 АСУ та нормативна документація в вагонному господарстві
 6  2 (2) Цикл професійної підготовки   Електричні машини та перетворювачі в системах рухомого складу залік  РС і К 
 Проектування сучасних вагонів
 Ресурсозберігаючі технології
 7 3 (2)   Цикл професійної підготовки  Математичні методи та моделі в спеціальних задачах механіки вагонів  3 залік   РС і К
 Інноваційний рухомий склад
 Високошвидкісний рухомий склад: конструкція та особливості експлуатації
 8  3 (1)  Цикл професійної підготовки  Гальма рухомого складу екзамен  РС і К 
 Безпека руху та автоматичні гальма рухомого складу
 Автогальма рухомого складу: конструкція, розрахунок та експлуатація
 9  3 (1)
3 (2)
 Цикл професійної підготовки   Установки кондиціювання повітря і холодильні машини вагонів  4  залік
екзамен
 РС і К
 Холодильне обладнання рухомого складу
 Енергохолодильні системи вагонів : їх ремонт та технічне обслуговування

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета

Організація перевезень і управління на залізничному транспорті (на базі ПЗСО)

№ пакету

Курс/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

2 (2)

Цикл
загальної підготовки

 Філософія

4

екзамен

 ГСЕП
 Основи філософії та релігієзнавство
 Філософія та антропологія

2

2 (2)

Цикл
загальної підготовки

 Основи екології та безпека життєдіяльності

4

залік

ФД 
 Безпека діяльності та екологія на підприємствах промислового транспорту
 Екологічний менеджмент галузі

3

2 (2)

Цикл
загальної підготовки

 Економіка та бухгалтерський облік на залізничному транспорті

3

залік

 ГСЕП
 Основи економічної теорії
 Регіональна економіка

4

2 (2)
3 (1)

Цикл
загальної підготовки

 Дослідження операцій в транспортних системах

7

залік
екзамен

ТТ 
 Задачі вибору та прийняття рішень
 Дослідження операцій у виробництві та менеджменті

5

2 (2)
4 (1)

Цикл професійної підготовки

 Залізничні станції та вузли

15

2 екзамени
2 заліки
курсова робота

 ТТ
 Транспортні вузли та залізничні станції
 Транспортні вузли, склади та управління запасами

6

2 (1)

Цикл професійної підготовки

 Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту

4

залік

 РС і К
 Рухомий склад залізничного транспорту
 Основи експлуатації транспортних засобів і систем

7

2 (1)

Цикл професійної підготовки

 Улаштування та експлуатація залізничної колії

4

екзамен

 ТТ
РС і К
 Улаштування та експлуатація транспортної інфраструктури
 Проектування та управління логістичними системами
 8  3 (2)  Цикл професійної підготовки  Технічні засоби організації та регулювання руху на залізничному транспорті  4 екзамен   ТТ
 Контрольно- управляючі системи залізничного транспорту та ТСІ
 Інтероперабельність транспортних систем
 9  3 (1) Цикл професійної підготовки   Основи теорії систем і управління залік    ТТ
 Системний аналіз та управління транспортними системами
 Математичне моделювання та дослідження транспортних процесів і систем
10   3 (2) Цикл професійної підготовки   Комп’ютерні технології на транспорті  залік   ТТ
 Геоінформаційні системи і технології
 Комп’ютерні мережі та телекомунікації
 Автоматизовані системи управління на залізничному транспорті
 11  3 (2) Цикл професійної підготовки   Виробнича практика (станційна робота)  4 залік   ТТ
 Виробнича практика (комерційна робота на станції)
 Виробнича практика ( робота поїзного та маневрового диспетчера)
 12 4 (1)   Цикл професійної підготовки  Основи теорії систем і управління залік  ТТ 
 Системний аналіз та управління транспортними системами
 Математичне моделювання та дослідження транспортних процесів і систем
 13 4 (2)  Цикл професійної підготовки   Основи охорони праці на магістральному транспорті  3  екзамен   ФД
 Основи охорони праці на промисловому транспорті 
 Основи охорони праці в підрозділах залізничного  транспорту
 14 4 (1)  Цикл професійної підготовки   Практичні основи роботи оператора поста централізації  3  екзамен   ТТ
 Практичні основи роботи чергового по станції
 Безпека руху при поїзній і маневровій роботі на залізничних станціях
 15  4 (2) Цикл професійної підготовки   Оперативне керування роботою залізничної станції екзамен   ТТ 
 Організація руху поїздів та проведення маневрової роботи на залізничних станціях
 Організація роботи залізничних станцій

 

Організація перевезень і управління на залізничному транспорті (на базі ОС "молодший спеціаліст")

№ пакету

Курс/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

1 (2)

Цикл
загальної підготовки

 Філософія

3

екзамен

 ГСЕП
 Основи філософії та релігієзнавство
 Філософія та антропологія

2

1 (1)

Цикл
загальної підготовки

 Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту

4

залік

РС і К
 Рухомий склад залізничного транспорту
 Основи експлуатації транспортних засобів і систем

3

1 (1)

Цикл
загальної підготовки

 Улаштування та експлуатація залізничної колії

4

екзамен

РС і К
 Улаштування та експлуатація транспортної інфраструктури
 Проектування та управління логістичними системами

4

1 (2)
3 (1)

Цикл професійної підготовки

 Залізничні станції та вузли

15

2 екзамени
2 заліки
курсова робота

ТТ 
 Транспортні вузли та залізничні станції
 Транспортні вузли, склади та управління запасами

5

2 (2)
3 (1)

Цикл професійної підготовки

 Дослідження операцій в транспортних системах

7

залік
екзамен
ТТ
 Задачі вибору та прийняття рішень
 Дослідження операцій у виробництві та менеджменті

6

2 (2)

Цикл професійної підготовки

 Технічні засоби організації та регулювання руху на залізничному транспорті

4

екзамен

ТТ
 Контрольно- управляючі системи залізничного транспорту та ТСІ
 Інтероперабельність транспортних систем

7

2 (2)

Цикл професійної підготовки

 Виробнича практика (станційна робота)

4

залік

ТТ
 Виробнича практика (комерційна робота на станції)
 Виробнича практика ( робота поїзного та маневрового диспетчера)
 8 3 (1)  Цикл загальної підготовки  Основи теорії систем і управління 4 залік ТТ
 Системний аналіз та управління транспортними системами
 Математичне моделювання та дослідження транспортних процесів і систем