Mobile menu

Кадровий склад філії 2017-18 н.р.

Вівторок, 02 січня 2018 09:13

Перелік кафедр і характеристика складу науково-педагогічних працівників Львівської філії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
(станом на 01.09.2017 р)

Назва кафедри

НПП,
всього

З них працюють

на постійній основі

сумісники

Разом

у тому числі

Разом

У тому числі

доктори наук, професори

канд. наук, доценти

без наук. ступенів і вчених звань

доктори наук,
професори

канд. наук, доценти

б/с,
б/з

Гуманітарної та соціально-економічної підготовки

10

5

1

4

-

5

1

-

4

Фундаментальних дисциплін

10

5

0

4

1

5

1

3

1

Транспортних технологій

11

5

1

3

1

6

-

2

4

Рухомого складу і колії

15

8

1

6

1

7

-

4

3

Разом по філії

46

23

3

17

3

23

2

9

12

Останнє редагування Вівторок, 02 січня 2018 09:19